Thùng lạnh bảo quản sữa
Người quản lý Bùi Uyển Diễm
Từ khóa Thùng
Mô tả thiết bị Thể tích 200ml Hệ thống lạnh 2-10 độ C
Thông số kỹ thuật
  • Giữ lạnh bảo quản sữa ở các chế độ nhiệt độ khác nhau kèm theo cánh khuấy đảm bảo nguyên liệu luôn đồng đều
Thông tin khác