Thiết bị lên men 100 lít
Người quản lý Ths. Lê Thị Lan Chi
Từ khóa Thiết bị lên men 100 Lít
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác