Máy quét hình ảnh huỳnh quang
Người quản lý Cụm PTN Kỹ thuật Protein
Từ khóa Máy quét hình ảnh huỳnh quang
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác