Hệ thống soi gel Gel doc
Người quản lý Cụm PTN Kỹ thuật Protein
Từ khóa Hệ thống soi gel
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác