Hệ thống soi gel Gel doc
Người quản lý Ths. Đỗ Thị Thu Hà
Từ khóa Hệ thống soi gel
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác