Hệ thống FPLC tinh sạch protein
Người quản lý Ths. Đỗ Thị Thu Hà
Từ khóa Hệ thống tinh sạch protein
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác