Hệ thông CIP
Người quản lý Nguyễn Ngọc Viễn
Từ khóa CIP
Mô tả thiết bị Không phải tháo lắp thiết bị Có thể rửa ở vị trí khó rửa
Thông số kỹ thuật
  • Giảm nguy cơ lây nhiễm hóa học 
  • Tính tự động hóa cao
  • Thời gian thực hiện ngắn
  • Cải thiện chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản
Thông tin khác