Thiết bị chưng cất
Người quản lý TS. Phạm Tuấn Anh
Từ khóa Thiết bị chưng cất
Mô tả thiết bị Năng suất 30 L/h Vật liệu SUS316, chịu axit formic 90%
Thông số kỹ thuật
  • Có bộ phận gia nhiệt ngoài
  • Tháp cất bao gồm 58 đĩa trong đó 42 đĩa đoạn luyện, và 16 đĩa đoạn chưng
Thông tin khác