Các thiết bị khác
Người quản lý TS.Phạm Tuấn Anh
Từ khóa Các thiết bị khác
Mô tả thiết bị - Thùng nhựa chứa axit (02 thùng 1m3), kiềm (01 thùng 1m3). - Đường ống nối giữa các thiết bị và các van đóng mở.
Thông số kỹ thuật
  • Bơm vận chuyển chất lỏng, năng suất 10 m3/h.
  • Thiết bị làm mát nước ngưng tụ.
  • Tủ điện cho hệ thống. 
Thông tin khác