Danh sách sản phẩm

Tủ nuôi cấy lắc

Kí hiệu : BR-3000LF

Nơi sản xuất : Taitec, Nhật Bản

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

Kính hiển vi kết hợp bộ vi thao tác

Kí hiệu : TE2000-U

Nơi sản xuất : Nikon, Nhật

Người quản lý : Ths. Lã Thị Quỳnh Như

Chi tiết

Thiết bị lên men 100 lít

Kí hiệu :

Nơi sản xuất : Satorius, Đức

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

Thiết bị lên men 10 lít

Kí hiệu : BIOSTAT B Plus

Nơi sản xuất : Satorius, Đức

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

Thiết bị lên men 2 lít

Kí hiệu : BIOSTAT B Plus

Nơi sản xuất : Satorius, Mỹ

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết