Danh sách sản phẩm

Máy đồng hoá cao áp Lab2000

Kí hiệu : LAB2000

Nơi sản xuất : SPX, Mỹ

Người quản lý : Ths. Le Thi Lan Chi

Chi tiết

Thiết bị ly tâm liên tục rắn - lỏng

Kí hiệu : STC05

Nơi sản xuất : GEA westfalia, Đức

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

Hệ thống lọc màng OSMO

Kí hiệu : OSMO

Nơi sản xuất : Osmo, Đức

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

Thiết bị cô quay chân không Buchi

Kí hiệu : R215

Nơi sản xuất : Buchi, Thuỵ Sỹ

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

Máy sấy đông khô Laconco

Kí hiệu : Labconco

Nơi sản xuất : Laconco, Mỹ

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

thiết bị sấy phun Buchi B290

Kí hiệu : Buchi B290

Nơi sản xuất : Buchi, Thuỵ Sỹ

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

Thiết bị ly tâm siêu tốc Sorvall HS23

Kí hiệu : Sorvall HS23

Nơi sản xuất : Thermo, Mỹ

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

thiết bị ly tâm siêu tốc Sorvall Evoluvation RC

Kí hiệu : Sorvall Evolution RC

Nơi sản xuất : Thermo, Mỹ

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Agilent 1200

Kí hiệu : Agilent 1200

Nơi sản xuất : Agilent, Đức

Người quản lý : Ths. Lê Thị Lan Chi

Chi tiết