Danh sách sản phẩm

Hệ thống điện di biến tính DGGE

Kí hiệu : PROTEAN II xi Cell

Nơi sản xuất : Biorad, Mỹ

Người quản lý : Cụm PTN Kỹ thuật Protein

Chi tiết

Hệ thống FPLC tinh sạch protein

Kí hiệu : AKTA FPLC

Nơi sản xuất : Amersham, Thụy Điển

Người quản lý : Cụm PTN Kỹ thuật Protein

Chi tiết

Hệ thống soi gel Gel doc

Kí hiệu : Gel Doc XR+

Nơi sản xuất : Biorad, Mỹ

Người quản lý : Cụm PTN Kỹ thuật Protein

Chi tiết

Máy quét hình ảnh huỳnh quang

Kí hiệu : Pharos FX Plus

Nơi sản xuất : Biorad, Mỹ

Người quản lý : Cụm PTN Kỹ thuật Protein

Chi tiết

Thiết bị tương tác protein

Kí hiệu : ProteOn XPR36

Nơi sản xuất : Biorad, Mỹ

Người quản lý : Cụm PTN Kỹ thuật Protein

Chi tiết

Hệ thống điện di đẳng điện PROTEAN i12 IEF

Kí hiệu : PROTEAN I12 IEF

Nơi sản xuất : Biorad, Mỹ

Người quản lý : Cụm PTN Kỹ thuật Protein

Chi tiết