Hướng nghiên cứu và thành tựu

Hướng nghiên cứu và thành tựu

 1. II. CÁC HC PHN VÀ HƯNG NGHIÊN CU CHÍNH CA B MÔN

Bộ môn Kỹ thuật gang thép giảng dạy các học phần cơ sở của chương trình đào tạo Kỹ thuật vật liệu và các học phần chuyên ngành Kỹ thuật gang thép, định hướng người học làm việc trong các công ty sản xuất gang thép và vật liệu kim loại, cơ khí chế tạo, các đơn vị nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước. Các môn học chuyên sâu bao gồm: Công nghệ luyện gang lò cao; Công nghệ luyện thép; Tinh luyện và đúc phôi thép; Luyện kim phi cốc; Cơ sở thiết kế nhà máy gang thép; Hỏa luyện; Đồ án công nghệ và thiết bị sản xuất gang thép; Công nghệ luyện ferro; Thiêu kết và vê viên; Luyện thép lò điện; Luyện thép lò thổi ôxy;….

Các hướng nghiên cứu chính của bộ môn:

 • Công nghệ xử lý và đánh giá tính chất một số loại quặng sắt;
 • Quá trình và thiết bị sản xuất gang thép và hợp kim nền sắt;
 • Công nghệ tinh luyện ngoài lò trong sản xuất hợp kim đặc biệt;
 • Các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong luyện kim;
 • Tái chế các chất thải rắn trong quá trình sản xuất gang thép.

III. MT S KT QU NGHIÊN CU, SN PHM TIÊU BIU CA B MÔN

 • Thành tích cao nhất đạt được: Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Số lượng đề tài đã thực hiện trong 10 năm gần đây: 8 đề tài cấp bộ hoặc tương đương, 10 đề tài cấp Trường.
 • Số lượng NCS, học viên cao học tốt nghiệp trong 10 năm gần đây: 4 tiến sỹ, 20 thạc sỹ.

Tài liệu xuất bản, công bố (15 năm gần đây):

 • Ngô Trí Phúc, Nguyễn Sơn Lâm: Công nghệ và thiết bị đúc phôi thép (tái bản); NXB Bách Khoa, 2014;
 • Ngô Trí Phúc, Bùi Anh Hòa: Luyện thép lò thổi ôxy; NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2013;
 • Bùi Anh Hòa, Nguyễn Sơn Lâm: Luyện thép hợp kim và thép đặc biệt; NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010;
 • Trần Văn Dy: Thép hợp kim, hợp kim: Quy trình công nghệ sản xuất; NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008;
 • Ngô Trí Phúc, Trần Văn Địch: Sổ tay thép thế giới (tái bản); NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006;
 • Ngô Trí Phúc, Nguyễn Sơn Lâm: Công nghệ sản xuất ferô (hợp kim sắt); NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006;
 • Trần Văn Dy: Kỹ thuật lò điện luyện thép; NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006;