Danh sách sản phẩm

Các thiết bị khác

Kí hiệu : ĐT.05.13/NLSH

Nơi sản xuất : Việt Nam

Người quản lý : TS.Phạm Tuấn Anh

Chi tiết

Thiết bị chưng cất

Kí hiệu : ĐT.05.13/NLSH

Nơi sản xuất : Việt Nam

Người quản lý : TS. Phạm Tuấn Anh

Chi tiết

Thiết bị phân ly rắn lỏng

Kí hiệu : ĐT.05.13/NLSH

Nơi sản xuất : Việt Nam

Người quản lý :

Chi tiết

Thiết bị phân tách cellulose

Kí hiệu : ĐT.05.13/NLSH

Nơi sản xuất : Việt Nam

Người quản lý : TS.Phạm Tuấn Anh

Chi tiết