Danh sách sản phẩm

Máy lọc khung bản

Kí hiệu : TA10D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Thiết bị thanh trùng ống lồng ống

Kí hiệu : TA270D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Thanh trùng cao áp

Kí hiệu : TA22D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Thiết bị thanh trùng liên tục

Kí hiệu : TA98D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Máy ghép mí bán tự động

Kí hiệu : TA508D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Thiết bị chiết rót định lượng

Kí hiệu : TA13D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Thiết bị cô đặc màng

Kí hiệu : TA114

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Thiết bị cô đặc chân không

Kí hiệu : TA62D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Thùng ổn nhiệt có đảo trộn

Kí hiệu : TA17D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Nồi 2 vỏ ổn nhiệt đổ ngang

Kí hiệu : TA25NT

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Máy chà

Kí hiệu : TA16D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Thiết bị gia nhiệt trục vit

Kí hiệu : TA15D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết