Danh sách sản phẩm

Tủ ổn ẩm

Kí hiệu : ĐT

Nơi sản xuất : Việt Nam

Người quản lý : PGS.TS Phan Thanh Tâm

Chi tiết

Tủ sấy

Kí hiệu : TA517D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Bùi Uyển Diễm

Chi tiết

Máy rang hồng ngoai

Kí hiệu : TA188D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết