Danh sách cán bộ

PGS.TS. NGUYỄN LAN HƯƠNG

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 38682453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huong.nguyenlan@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: giang.nguyentruong1@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS.QUẢN LÊ HÀ

Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng nhiệm kỳ 2013-2018

Phòng: 208-C4, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.quanle@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. LÊ THANH HÀ

Giảng viên cao cấp

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.lethanh@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. LÊ TUÂN

Giảng viên

Phòng: 208 - C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tuan.le1@hust.edu.vn

Chi tiết

Ths. PHẠM THỊ QUỲNH

Cán bộ kỹ thuật

Phòng 208-C4 & 102-C10

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.phamthi@hust.edu.vn

Chi tiết