Danh sách cán bộ

PGS.TS. HỒ PHÚ HÀ

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.hophu@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. VŨ THU TRANG

Giảng viên cao cấp, Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: trang.vuthu@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. CHU KỲ SƠN

Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Phòng: 202-C4.

Phone: +84-24 3868 2470

Fax: +84-24 3868 2470

Email: son.chuky@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. TS. NGUYỄN THANH HẰNG

Nhà giáo ưu tú, GIảng viên cao cấp

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hang.nguyenthanh@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. PHAN THANH TÂM

Giảng viên cao cấp

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tam.phanthanh@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. LƯƠNG HỒNG NGA

Giảng viên cao cấp

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: nga.luonghong@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Giảng viên chính

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hanh.nguyenthi@hust.edu.vn

Chi tiết

Th.S. NGUYỄN THỊ HOÀI ĐỨC

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118

Fax: +84-24 3868 2470

Email: duc.nguyenthihoai@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Tiến Cường

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.nguyentien1@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Văn Hưng

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.nguyenvan@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYỄN CHÍNH NGHĨA

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-4 3868 0119

Fax: +84-4 3868 2470

Email: nghia.nguyenchinh@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Hải Vân

Giảng viên

206B-C4

Phone: +84-4 3868 0119

Fax: +84-4 3868 2470

Email: van.nguyenhai@hust.edu.vn

Chi tiết