Danh sách cán bộ

TS.GVC VŨ HỒNG SƠN

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: son.vuhong@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THẢO

Giảng viên cao cấp, Phó trưởng Bộ môn, Chủ tịch công đoàn Viện

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thao.nguyenthi@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH TÚ

Giảng viên cao cấp, Phó viện trưởng

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tu.nguyenthiminh@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. CUNG THỊ TỐ QUỲNH

Giảng viên cao cấp. Phó Giám đốc TT

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.cungthito@hust.edu.vn

Chi tiết

TS.TỪ VIỆT PHÚ

Giảng viên

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phu.tuviet@hust.edu.vn

Chi tiết

TS.GVC HOÀNG QUỐC TUẤN

Giảng viên chính

Phòng: 207-C4

Phone: 0972943999

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tuan.hoangquoc@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

Cán bộ

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.nguyenthilan@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN TIẾN HUY

Cán bộ

Phòng: 205B-C4

Phone: 0989098182

Fax:

Email:

Chi tiết