Thông tin cán bộ

TS. ĐỖ THỊ YẾN

Giảng viên

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: yen.dothi@hust.edu.vn


Quá trình đào tạo
 • 2010-2014: Tiến sỹ Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐHBK Hà nội, Việt nam
 • 2002: Thạc sỹ Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐHBK Hà nội, Việt nam
 • 1999: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2015 đến 2020: Giám đốc Trung tâm Đào tào và Phát triển sản phẩm thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2010-2014: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tào và Phát triển sản phẩm thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2000-2010: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF3023: Nhập môn Kỹ thuật thực phẩm
 • BF5280: Công nghệ thủy sản
 • BF5450: Công nghệ chè
 • BF4219. Kỹ thuật thực phẩm
 • BF4310: Công nghệ Thực phẩm đại cương
 • BF 4219: Kỹ thuật Thực phẩm
 • BF 4216: Nguyên liệu Thực phẩm
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm thủy sản và nâng cao giá trị gia tăng phụ phẩm của các nhà máy chế biến thủy sản
 • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm sau thu hoạch
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2019-2020: Dự án sản xuất thử nghiệm hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị chế biến một số sản phẩm từ nấm ăn qui mô công nghiệp. Bộ KHCN
 • 2016-2017: Dự án sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm công nghiệp chế biến tôm. Bộ Công Thương
 • 2012-2013: Dự án sản xuất thử nghiệm surimi và một số sản phẩm từ surimi. Bộ Công Thương
 • 2009-2010: Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm giàu đạm từ cá và nghiên cứu ứng dụng FPC sản xuất một số sản phẩm thực phẩm chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tham gia
 • 2012-2014: Nghiên cứu xây dựng mô hình mùi đặc trưng của một số loại rau gia vị truyền thống và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm ăn liền, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2011-2014: Giảm thiểu thât thoát sau thu hoạch trong các loại cây có củ (sắn và khoai mỡ). Dự án Châu Âu WP7.
 • 2010-2012: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzym để chế biến phế liệu tôm thành các sản phẩm có giá trị gia tăng. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 2006-2007: Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp công nghệ Sinh học trong Bảo quản, chế biến và kiểm soát an toàn nông sản thực phẩm. Bộ Khoa học và công nghệ
 • 2005-2006. Nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng từ cá nước ngọt. Bộ Thủy sản
 • 2002-2003: Nghiên cứu các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất surimi cá rô phi. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công trình khoa học đã công bố
Sách
 • Đặng Xuân Cường (Chủ biên). Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản (2020). Nhà xuất bản Nông nghiệp
Tạp chí khoa học
 • Nguyen Xuan Hoan, Duong Hong Quan, Dinh Huu Dong, Nguyen Thi Phuong, Do Thi Yen, Nguyen Xuan Cuong, Hoang Thai Ha, Pham Van Thinh (2020). Effect of drying methods on sensory and physical characteristics, nutrient and and phytochemistry compositions, Vitamin, and antioxidant activity of Grapes seaweed Caulerpa lentillifera grown in Vietnam. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. Volume 12(5). pp624-630
 • Vũ Thu Trang, Đỗ Thị Yến, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Hải Vân (2020)Antimicrobial Interaction Between Endophytic Actinobacteria Associated with Listea Cubeba and Listea Cubeba Essential Oils Against Food Borne Bacteria. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật, tập 141, trang 118-123
 • Do Thi Yen, Nguyen Thi May (2019). Optimization of enzymatic hydrolysis process from shrimp by-product for shrimp sauce production. Journal of Science and Technology, Volume 57,  pp97-104
 • Yves Waché, Thuy-Le, Do,Thi-Bao-Hoa Do, Thi-Yen Do (HUST), Maxime Haure, Phu-Ha Ho(HUST), Anil Kumar Anal, Van-Viet-Man Le, Wen-Jun Li, Hélène Licandro, Da Lorn, Mai-Huong Ly-Chatain, Sokny Ly, Warapa Mahakarnchanakul, Dinh-Vuong Mai, Hasika Mith, Dzung-Hoang Nguyen, Thi-Kim-Chi Nguyen, Thi-Minh-Tu Nguyen (HUST), Thi-Thanh-Thuy Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Hai-Vu Pham, Tuan-Anh Pham(HUST), Thanh-Tam Phan(HUST), Reasmey Tan, Tien-Nam Tien, Thierry Tran, Sophal Try, Quyet-Tien Phi, Dominique Valentin, Van-Quoc-Bao Vo, Kitiya Vongkamjan, Duc-Chien Vu, Nguyen-Thanh Vu, Son Chu-Ky (HUST (2018). Prospects for food fermentation in South-East Asia, topics from the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the end of the AsiFood Erasmus+ project, Frontiers in Microbiology (IF: 4,019)

 • Đỗ Thị Yến, Tô Kim Anh (2017). The changes of protein structure in Tilapia surimi during gelation by Raman spectroscopy. Journal of Sicence and Technology, Volume 55, N05A, pp.211-217
 • Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Chà, Lâm Xuân Thanh, Tô Kim Anh, Từ Việt Phú. (2013). Nghiên cứu công nghệ chế biến chả Mực từ surimi cá Mè. Tạp chí khoa học công nghệ tập 51, số 6A, 2013. Trang 130-137
 • Đỗ Thị Yến, Lâm Xuân Thanh, Tô Kim Anh, Katsuji Morioka, Phạm Thị Thảo. (2013). Ảnh hưởng của cystein đến khả năng tạo gel của surimi cá rô phi (Tilapia niloticus) trong quá trình gia nhiệt. Tạp chí khoa học công nghệ tập 51, số 6A, 2013. Trang 231- 238
 • Do Thi Yen, Tran Van Hung. (2011). Manufacture of surimi from silver carp (Hypophthalmichthys Harmandi).  Journal of Sicence and Technology, Volume 49, N06A. pp 325-332
 • Đỗ Thị Yến, Lê Thanh Hà. (2010). Nghiên cứu thu hồi chitin từ vỏ tôm sử dụng bromelin trong dịch ép vỏ dứa. Tạp chí khoa học công nghệ, tập 48, số 6A, trang 367-374.
 • Đỗ Thị Yến, Trần Văn Hùng. (2010). Nghiên cứu quá trình sản xuất bột thủy phân protein từ phế liệu cá. tập 48, số 6A, trang 339-347.
Hội nghị, hội thảo
 • Do Thi Yen, To Kim Anh (2017). Effect of some factors on proteolytic degradation of tropical Silver carp surimi ((Hypophthalmichthys Harmandi).  Proceeding of Asian Food Conference. Volume 2, pp472-477
 • Do Thi Yen, Lam Xuan Thanh, To Kim Anh. (2013). Influence of setting condition on texture and microstructure of suwari and kamaboko Tilapia surimi gel, Báo cáo khoa học hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Quyển 1, trang 579-583
 • Do Thi Yen. (2005). Effect of washing process on African catfish surimi quality, Proceeding of Regional Symposium on Chemical Engineering,
 • Do thi Yen. (2003). Effect of temperature on gel forming and proteolysis of Tilapia surimi. Proceeding of Asian Food Conference