Thành lập ban liên lạc Cựu Sinh Viên

06/10/2011
Nhằm thiết lập cầu nối chính thức để tăng cường sự hỗ trợ giữa các thế hệ kỹ sư và sinh viên của viên CNSH-CNTP, ngày 4-10-2011 viện đã tổ chức cuộc họp với các đại diện cựu sinh viên một số khóa để xin ý kiến về việc thành lập Hội cựu sinh viên Viện. Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Viện CNSH-CNTP sẽ do GS. TS. Hoàng Đình Hòa đứng đầu.

Mọi thông tin xin liên lạc với theo địa chỉ:

Trường Đại Học Bách Khoa Hà nội
Ban liên lạc lâm thời Hội Cựu sinh viên viện CNSH-CNTP

Văn Phòng Viện CNSH-CNTP
Phòng 202 nhà C4
Điện thoại/ Fax: (+84) 4 3 868 2470
E-mail: biofotech@mail.hut.edu.vn
Xem chi tiết tại
[Quay lại]