[Thông báo] Kế hoạch thi và học tập đến hết tuần 22

28/01/2021
Căn cứ thông báo số 101/ĐHBK-BCĐ ngày 28 tháng 1 năm 20201 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 về các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học tập và thi kết thúc học phần như sau:
1. Giữ nguyên lịch thi và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp/khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) theo kế hoạch trong các ngày từ 29/1 đến 31/1/2021 đối với các khóa từ K64 trở về trước.
2. Các lớp bảo vệ ĐATN có lịch tổ chức sau ngày 31/1/2021 sẽ hoãn cho đến khi có thông báo mới.
3. Các sinh viên không thể tham gia thi/không thể tham gia bảo vệ ĐATN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cần thực hiện thủ tục sau:
+ Tiêu đề e-mail: [Hoãn thi 20201] Mã số sinh viên
+ Nội dung e-mail: liệt kê lần lượt các mã lớp thi cần hoãn theo cấu trúc: Mã lớp thi – Mã học phần – Tên học phần

4. Trong quá trình thực hiện, phòng Đào tạo tiếp nhận các thắc mắc và hỗ trợ hướng dẫn qua địa chỉ e-mail: dt@hust.edu.vn và số điện thoại 0243.869.2008.
5. Sinh viên, học viên toàn trường sẽ nghỉ học tuần 22 (từ 1/2 đến 6/2/2021).