Thông báo: phát bằng tốt nghiệp 2021

08/05/2021
Các bạn tân kỹ sư, tân cử nhân thân mến!
Theo thông báo trước của Viện CNSH và CNTP vẫn sẽ tiến hành trả hồ sơ và bằng tốt nghiệp cho các bạn SV vào ngày 09/05/2021. Tuy nhiên, do tình hình covid đang diễn ra rất phức tạp, BTC đã họp và thay đổi phương án phát bằng và trả hồ sơ cho các SV tốt nghiệp vào tất cả các buổi chiều trong tuần từ ngày 10/05/2021 tại phòng GVV Viện C4- 201 từ 14h00 - 16h30 (gặp cô Linh). Để tăng cường phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho sinh viên và cán bộ, mỗi ngày chỉ phát bằng cho 15 - 20 bạn SV tốt nghiệp, do vậy các bạn SV đến nhận bằng tốt nghiệp đăng ký nhận bằng theo lịch dưới đây. Các bạn có thể đăng ký nhiều ngày khác nhau, dựa vào đăng ký của các bạn thì BTC sẽ sắp xếp thời gian nhận bằng của các bạn SV và thông báo cụ thể cho các bạn thông qua Email. Sau khi được thông báo ngày các bạn đến nhận bằng thì trrước khi đến nhận bằng các bạn PHẢI goi điện trước cho cô Linh (SĐT 024 3869 2515) để cô Linh sắp xếp, chuẩn bị bằng và hồ sơ trước cho các bạn.
Khi đi nhận bằng và hồ sơ thì các bạn lưu ý BẮT BUỘC phải thực hiện như sau:

Trước khi đi nhận bằng và hồ sơ
1. Khảo sát SV tốt nghiệp của Viện và của trường (2 khảo sát khác nhau)
2. Khai báo y tế (sẽ trong thông báo tiếp theo)

Khi đi nhận bằng và hồ sơ
1. Mang một trong các giấy tờ tuỳ nhân CMND/CCCD/BLX/ HC
2. Đeo khẩu trang y tế
3. PHẢI Gọi điện trước cho cô Linh để cô Linh sắp xếp, chuẩn bị hồ sơ.
Viện CNSH và CNTP rất tiếc phải thông báo, thay đổi lịch phát bằng nhưng do tình hình COVID hiện tại nên rất mong các bạn SV tốt nghiệp thông cảm.

Link khảo sát sinh viên tốt nghiệp của Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm
Link đăng ký khung giờ nhận bằng từ ngày 10/05/2021


LƯU Ý:
- Sinh viên đang thuộc diện F1, F2, đang sinh sống và làm việc tại các vùng Dịch không tham dự đợt này có thể nhận bằng và hồ sơ sau.
- Viện CNSH và CNTP đã gửi thông báo thay đổi lịch phát bằng cho các bạn đã đăng ký nhận bằng tốt nghiệp theo lịch cũ (ngày 09/05/2021) qua email.