Hội thảo trực tuyến của hãng Waters và Biotechne

13/05/2021

 

Hãng WatersBiotechne tổ chức hội thảo trực tuyến với sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu. 
Hội thảo gồm 3 lĩnh vực: Thực phẩm; Khoa học vật liệu; Công nghệ sinh học.


Lĩnh vực Thực phẩm 

Chủ đề: “Những tiến bộ trong phân tích kiểm soát chất lượng sản xuất thực phẩm
Thời gian bắt đầu hội thảo: 25/05/2021 lúc 12:00 am – 14:00 pm
Đăng ký tham gia và xem thông tin chi tiết tại đây.

 
Lĩnh vực Khoa học vật liệu 

Chủ đề: “Tăng tốc đổi mới vật liệu với công nghê phân tách hiện đại”
Thời gian bắt đầu hội thảo: 03/06/2021 lúc 12:00 am – 13:30 pm
Đăng ký tham gia và xem thông tin chi tiết tại đây.


Lĩnh vực Công nghệ sinh học

Chủ đề : “Phân tích đa mẫu Luminex của Bio-Techne”
Thời gian bắt đầu hội thảo: 19/05/2021 lúc 11:00 pm  
Đăng ký tham gia và xem thông tin chi tiết tại đây.