Khảo sát ý kiến về chương trình đào tạo KỸ THUẬT Y SINH tại Đại học Bách khoa Hà Nội

29/12/2021
Nhằm mục đích đổi mới, mở rộng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đáp ứng nhu cầu sử dụng việc làm của xã hội và bắt kịp trình độ thế giới trong thời gian tới, Ban xây dựng Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh của Trường ĐH-BKHN lập form này để khảo sát, xin ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến ngành Kỹ thuật Y sinh tại Việt Nam.

Chúng tôi ghi nhận và trân trọng các đóng góp của Qúy vị tới Nhà trường để phối hợp và đồng hành với Nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kỹ thuật Y sinh

Link form khảo sát

Trân trọng.
Viện CNSH & CNTP