Liên hệ

 

Bộ môn Vi sinh - Hóa sinh - Sinh học phân tử  (Phòng 201-C4)
Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 3869 2764 và (04) 3868 2452.
Fax: 04 3868 2470