Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Chế biến Nông sản, Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Cục Chế biến và phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng tổ chức buổi tọa đàm “Thúc đẩy Khoa học công nghệ tạo động lực phát triển chế biến nông sản trong bối cảnh mới”
Thông báo về lịch thi và học tập đến hết tuần 22