Hòa cùng không khí của Tuần lễ sinh hoạt công dân, ngày 26/12, Viện CNSH&CNTP đã tổ chức buổi sinh hoạt công dân cho toàn bộ sinh viên trong Viện tại hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên của Viện nhằm giúp sinh viên nắm bắt được những thông tin tổng quan, những điều cần chú ý trong quá trình học tập và giải đáp những thắc mắc của sinh viên.
Form đăng ký xét nhận học bổng khuyến học của Viện CNSH & CNTP
“Nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó tạo nên những con người sáng tạo”.
The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations is convening a Regional Food Safety Conference creating a forum for in-depth discussions on food control systems in the region and existing and emerging food safety issues. The Conference will analyze the role that science and technology could play for the provision of safe and nutritious diets. The dialogue will cover traditional topics such as food safety standards as well as new and emerging subjects such as fake or misleading news relating to food safety in relation to COVID-19.   With the slogan “Regulate. Delegate. Participate”, the Conference aims to accelerate the promotion of food safety as a culture that benefits both businesses and consumers.
Ngày 30/10/2020, hội thảo khoa học Hệ thống thực phẩm cho đô thị Việt Nam (Food2CiVN) đã được đồng tổ chức bởi Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), Học viện AgroSup Dijon (Đại học Bourgogne - Pháp - UBFC ) và Tổ chức Hợp tác nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Pháp (CIRAD) trong khuôn khổ một hợp tác khoa học giữa Pháp và Việt nam.