Trong khuôn khổ hợp tác dự án LOTUS II (Erasmus Mundus Action 2), trường ĐHBK thông báo học bổng trao đổi Sau đại học cho các cán bộ trường.
Phòng HTQT kính chuyển các anh chị thông tin buổi giới thiệu chương trình học bổng và phỏng vấn của POSTECH (Hàn Quốc).
Thông báo tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên thuộc Quỹ NAFOSTED bắt đầu thực hiện từ năm 2012
CALL FOR APPLICATION Human Resource Development Program in Biotechnology 2012 The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) invites research scientists from developing countries in East Asia, Southeast Asia and the Pacific to participate in the Human Resource Development Program in Biotechnology for year 2012. The Program aims to build up R&D capability for developing countries as well as fostering research network among countries in this region. The Program places importance on improving research skill, thus it is designed to be an on-the-job and research-based training in BIOTEC’s laboratories. Two types of training will be on offer: fundamental courses (3 months) and advanced courses (6 months). The training course consists of classroom session, designing and conducting a mini research project and site visit to factories or project sites. A total of 12 scholarships will be provided.
More detail please click here
Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Quốc Gia Formosa Đài Loan (National Formosa University - NFU), trường Đại học Quốc gia Formosa sẽ dành một số suất học bổng toàn phần sau đại học cho cán bộ, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội;
Tiếp nối thành công của các Dự án Erasmus Mundus (Eurasia 1, Eurasia 2, Bridging the Gap, Lotus I, Maheva), năm học 2011-2012, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp tục tham gia 4 Dự án Hợp tác các trường giáo dục đại học Á - Âu trong khuôn khổ chương trình học bổng Erasmus Mundus Action 2.