APEC Yes Challenge là cuộc thi được tổ chức thường niên tại Đài Loan bởi APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (APEC-ACABT) nhằm tìm kiếm và phát triển các ý tưởng đổi mới xã hội, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các vấn đề cộng đồng. Cuộc thi dành cho đối tượng sinh viên, học viên cao học từ tất cả các trường đại học thuộc các nước thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Năm 2019, lần đầu tiên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với đại diện là Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm có 1 đội tham dự APEC Yes Challenge.
rong hai ngày 30 và 31/5/2019 tại Hội trường C2 đã diễn ra Triển lãm Ngày hội Sáng tạo Khoa học trẻ Bách Khoa và Hội nghị Tổng kết Tháng Sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Mục tiêu của các hoạt động này nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu của sinh viên Trường,
Ngày 21/5/2019 Viện CNSH & CNTP đã tiến hành hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 36 với sự tham gia đông đảo các thầy cô và sinh viên.
Hội đồng KTSH: Lịch cũ: P923 - thư viện Tạ Quang Bửu Lịch mới: P903B - Thư viện Tạ Quang Bửu