rong hai ngày 30 và 31/5/2019 tại Hội trường C2 đã diễn ra Triển lãm Ngày hội Sáng tạo Khoa học trẻ Bách Khoa và Hội nghị Tổng kết Tháng Sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Mục tiêu của các hoạt động này nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu của sinh viên Trường,
Ngày 21/5/2019 Viện CNSH & CNTP đã tiến hành hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 36 với sự tham gia đông đảo các thầy cô và sinh viên.
Hội đồng KTSH: Lịch cũ: P923 - thư viện Tạ Quang Bửu Lịch mới: P903B - Thư viện Tạ Quang Bửu
Thời gian: 21/5/2019 Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu
Hoạt động NCKH Sinh viên đã và đang được nhiều sinh viên tham gia. Những thách thức và cơ hội đang ở phía trước bạn. Bạn cần chuẩn bị những gì cho mùa NCKH Sinh viên năm nay!