Thời gian: Thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017 Địa điểm: Phòng hội thảo 923; 303 Thư viện Tạ Quang Bửu
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2016 Địa điểm: Phòng 201A-C4; Phòng hội thảo 923; 701 Thư viện Tạ Quang Bửu
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết...
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2015 Địa điểm: Phòng 202-C4 và Phòng hội thảo tầng 2 nhà C10