Sáng nay (26/7/2016), tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO), ông Nguyễn Hồng Linh – Tổng Giám đốc HABECO và PGS Hoàng Minh Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội đã ký văn bản hợp tác trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Nhằm thiết lập cầu nối chính thức để tăng cường sự hỗ trợ giữa các thế hệ kỹ sư và sinh viên của viên CNSH-CNTP, ngày 4-10-2011 viện đã tổ chức cuộc họp với các đại diện cựu sinh viên một số khóa để xin ý kiến về việc thành lập Hội cựu sinh viên Viện. Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Viện CNSH-CNTP sẽ do GS. TS. Hoàng Đình Hòa đứng đầu. Văn Phòng Viện CNSH-CNTP Phòng 202 nhà C4 Điện thoại/ Fax: (+84) 4 3 868 2470 E-mail: biofotech@mail.hut.edu.vn
Địa chỉ ban Liên lạc cựu sinh viên