Liên hệ

 

Bộ môn Quản lý chất lượng (Phòng 207-C4)

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04 3868 0120

Fax: 04 3868 2470