Liên hệ

 

Bộ môn Quá trình thiết bị CNSH-CNTP (Phòng 210-C4)

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04 3868 2458

Fax: +84.4.8692515