Liên hệ

 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thực phẩm

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024 36231457

Fax: 024 3868 2470
Facebook: https://www.facebook.com/Trung-tâm-NC-và-PT-CNSH-B1-425090647623845/