Qui chế hoạt động & qui định

 

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG

 

Trung tâm Đào tạo và phát triển sản phẩm thực phẩm được thành lập theo quyết định số 849/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2008 của ông Hiệu trưởng trên cơ sở dự án ODA- Italia về tăng cường năng lực nghiên cứu và đào toạ công nghệ thực phẩm

Điều 1: Trung tâm là đơn vị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trường và Viện nên tuân theo mọi qui chế hoạt động của trường và Viện

Điều 2: Trung tâm là cơ sở thực tập của sinh viên trong Viện, để đảm bảo phục vụ đào tạo tốt các bộ môn có nhu cầu cho sinh viên thực tập cần thông báo và thống nhất kế hoạch với trung tâm ít nhất 1 tháng trước khi sinh viên thực tập.

Điều 3: Sinh viên thực tập taị trung tâm phải tuân theo các qui định đối với sinh viên thực tập tại trung tâm, nếu tự ý gây sự cố hỏng thiết bị và mất sản phẩm sinh viên phải bồi thường

Điều 4: Trong thời gian thực tập tại trung tâm, giáo viên phụ trách đoàn thực tập phải thường xuyên có mặt và chịu trách nhiệm về đoàn thực tập của mình. Người sử dụng thiết bị bắt buộc phải ghi nhật ký sử dụng máy, phát hiện và báo cáo tình trạng máy và thiết bị với cán bộ phụ trách nếu có bất thường

Điều 5: Sản phẩm của quá trình thực hành sản xuất sẽ được bán thu hồi để bảo dưỡng thiết bị

Điều 6: Ngoài phục vụ đào tạo, các hợp đồng về nghiên cứu khoa học được thực hiện như các bộ môn trong Viện và tuân theo qui chế của Viện. Kinh phí nộp theo các khoản:

  1. Phí quản lý

  2. Tiền điện nước tính theo tổng công suất điện ghi trên thiết bị

  3. Nhiên liệu

  4. Khấu hao thiết bị

  5. Nhân công

Trong thời gian nghiên cứu, cán bộ phải bồi thường hoặc sửa chữa những dụng cụ, thiết bị làm hỏng

Điều 7: Cán bộ trung tâm phải có trách nhiệm đảm bảo cho trung tâm hoạt động thường xuyên, phục vụ tốt công tác đào tạo của nhà trường

QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM

 

Điều 1: Học sinh đến xưởng lần đầu phải được nghe phổ biến các qui tắc về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Điều 2: Học sinh đi học đúng giờ chậm 15 phút không đuợc vào thực tập, có ý thức tự bảo vệ đồ dùng cá nhân như xe, cặp, đồ dùng học tập mặc trang phục bảo hộ nếu có . Không mang giày hoặc dép có đế trơn, phải có tập vở ghi chép bài đầy đủ.

Điều 3: Phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, các qui định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Điều 4: Phải chấp hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. Không được tự tiện sử dụng các máy móc, thiết bị và các hiện vật của xưởng thực tập. Đặc biệt là các máy công cụ, các thiết bị có khí nén và thiết bị có sử dụng điện năng, hóa chất.

Điều 5: Học sinh phải làm đúng theo các vị trí thực hành trong xưởng đã được giáo viên phân công. Không được tự ý thay đổi công việc và vị trí nơi làm việc.

Điều 6: Nghiêm cấm học sinh đùa giỡn trong xưởng hoặc có những hành động vô ý thức, gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 7: Nơi làm việc của học sinh phải sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp. Không được vứt bừa bãi các chi tiết, dụng cụ và đồ nghề, … 

Điều 8: Cấm hút thuốc và sử dụng lửa và nhưng chất dễ cháy  trong xưởng thực hành. Chấp hành nghiêm các qui định về phòng cháy và chữa cháy. Khi có sự cố báo ngay cho giáo viên hưóng dẫn và ngưòi quản lý

Điều 9: Hết giờ thực tập phải vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, thiết bị và dụng cụ đồ nghề. Bàn giao các trang thiết bị và dụng cụ đồ nghề cho giáo viên hướng dẫn hoặc ngưòi quản lý thiết bị

Điều 10: Ngắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra khỏi xưởng thực hành.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỰC PHẨM