Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

 

  1. Quy trình sản xuất que thử phát hiện nhanh virut Rota. Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số: 66820/QĐ-SHTT ngày 12/08/2019. PGS. TS. Trương Quốc Phong
  2. Quy trình làm khô tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường và hệ thống thiết bị thực hiện quy trình này. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số VN 2-0001336 do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 30/12/2015. GVCC.TS. Nguyễn Minh Hệ.
  3. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để nuôi tôm sú. số 1104, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 06/09/2013, PGS.TS. Khuất Hữu Thanh, TS. Võ Văn Nha,
  4. Quy trình tẩy trắng bột giấy gỗ cứng bằng chế phẩm enzym tái tổ hợp và chất tẩy. số 1040, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 01/02/2013. GS.TS. Đặng Thị Thu, TS. Đỗ Biên Cương, TS. Lê Quang Diễn
  5. Thiết bị trộn ly tâm đồng tốc bốn cấu tử. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 11/05/2012 GS.TS. Nguyễn Văn Cách, PGS.TS. Trần Liên Hà
  6. Quy trình sản xuất chitooligosacarit dưới dạng bột mịn từ chitosan, số 1181, cấp ngày 12/5/2014, PGS.TS. Lê Thanh Hà.
  7. Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý sinh học nước thải, số 10272, cấp ngày 08/05/2012, GS.TS. Nguyễn Văn Cách.
  8. Quy trình sản xuất đồ uống lên men từ sắn. Cục Sở hữu trí tuệ cấp năm 2010. GS.TS. Hoàng Đình Hòa và cộng sự
  9. Phương pháp chế tạo kit axetylcholinesteraza huyết thanh lợn để phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu. Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 01/06/2009. TS. Đỗ Biên Cương, GS.TS. Đặng Thị Thu,
  10. Sản xuất dấm bằng phương pháp lên men liên tục. Cục sáng chế (nay là Cục sở hữu trí tuệ). GS.TS. Lê Văn Nhương, 1991.