Từ ngày 24/11/2019 đến ngày 30/11/2019, đoàn 05 sinh viên cùng 01 giảng viên của viện CNSH & CNTP đã tham gia chương trình trao đổi Sakura Science tại Đại học kỹ thuật Nagaoka - Nhật Bản.
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (SBFT) của trường đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) và Khoa Kỹ thuật Sinh học của trường đại học Kỹ thuật Nagaoka (NUT), Nhật Bản, đã cùng nhau xây dựng chương trình đồng cấp bằng (DDP) Thạc sỹ ngành Kỹ Thuật / Công nghệ Sinh học. Dưới đây là chia sẻ từ Nguyễn Thị Thúy Ngân, cao học 2018B đang theo học năm thứ 2 tại NUT
Địa điểm đến học tập: Faculty of Engineering, Niigata University