Học bổng Erasmus + Key Action 1 University of Agriculture Science & Veterinary Medicine (USAMV, Romania)
Chiều ngày 22/12/2020 tại hội trường C2 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện CNSH&CNTP đã tổ chức thành công buổi “Sinh hoạt công dân” cho toàn sinh viên trong Viện. Tại đây đã diễn ra lễ khen thưởng, trao học bổng cho những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc, những cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác Đoàn-Hội. Đây cũng là một hoạt động thường niên của Tuần lễ Sinh hoạt công dân. Điều này giúp động viên tinh thần học hỏi, phấn đấu rèn luyện của sinh viên, và cũng khuyến khích sinh viên ham học hỏi hơn để cố gắng hoàn thiện bản thân.
Học bổng khuyến học là học bổng thường niên của Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm trao tặng cho các bạn sinh viên có thành tích học tập cũng như hoạt động xuất sắc trong năm.