Chương trình KTSH

 

Chương trình đào tạo kỹ thuật sinh học (KTSH)
 

Lịch sử hình thành
Chương trình KTSH được phát triển theo phương pháp CDIO và dựa trên kế thừa chương trình đào tạo K48 - 2004, được phát triển với sự phản hồi từ các bên liên quan khác nhau. Quá trình phát triển của chương trình đào tạo KTSH được tóm tắt như sau:
  1. Chương trình đào tạo KTSH 2004 được đánh giá.
  2. Chương trình đào tạo KTSH 2009 dự kiến kết quả học tập được xác định dựa trên phản hồi của các bên liên quan và kết quả đánh giá của chương trình năm 2004.
  3. Dựa trên kết quả học tập của chương trình đào tạo KTSH 2009, hội đồng phát triển chương trình  đã xây dựng một cấu trúc chương trình bao gồm tất cả các khóa học cần thiết, mỗi khóa học đều góp phần vào kết quả chương trình. Cuối cùng, mỗi nhóm đối tượng (tức là một nhóm giảng viên dạy cùng một khóa học) đã phát triển giáo trình cho khóa học bằng cách sửa đổi danh mục tài liệu học tập, giáo trình phục vụ chương trình năm 2004 để bao gồm nội dung cập nhật và đáp ứng kết quả học tập mong đợi.
  4. Đến năm 2017 Viện đã triển khai khảo sát và hỏi ý kiến các bên liên quan, đặc biệt các doanh nghiệp. Dựa trên phản ánh các bên liên quan đó, các chuẩn đầu ra đã được chi tiết đến cấp độ 3, làm rõ hơn các yêu cầu và chương trình đào tạo KTSH năm 2017 đã có những thay đổi, được cập nhật.
Chương trình đào tạo KTSH  ngoài khối kiến thức giáo dục đại cương còn trang bị cho sinh viên đầy đủ những kiến thức khoa học cơ bản, lý thuyết cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành về các lĩnh vực KTSH  như sinh học nông nghiệp, sinh học bảo vệ môi trường, sinh học nông nghiệp, y tế…

Tháng 6/2019, chương trình đào tạo KTSH đã được kiểm định và đánh giá quốc tế bởi tổ chức uy tín AUN_QA

Mục tiêu của chương trình đào tạo KTSH  là trang bị cho người tốt nghiệp:
  1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu của một chuyên ngành hẹp của ngành KTSH .
  2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.
  3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.
  4. Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, quá trình KTSH  phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.
  5. Có phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  6. Người tốt nghiệp chương trình KTSH  có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là: Kỹ sư quản lý dự án, Kỹ sư thiết kế, phát triển/ Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng/ Kỹ sư kiểm định, đánh giá/ Tư vấn thiết kế, giám sát.  tại các viện nghiên cứu và các nhà máy sản xuất các sản phẩm CNSH.

Tuyển sinh năm 2021
Số chỉ tiêu: 120
Mã xét tuyển: BF-1, BF-1x.