Kỹ thuật Thực phẩm

 


Chỉ tiêu tuyển sinh 2021: 200 Sinh viên
Mã xét tuyển: BF2.