Danh mục thiết bị phục vụ thực hành và phát triển sản phẩm

 

TT

Tên tài sản cố định

Mã số TSCĐ

Nơi sử dụng

1

Bể ổn nhiệt

BF05-34

TT-B37

2

Bể rửa

BF05-41

TT-B44

3

Bình đun nước siêu tốc

BF05-71

TT-B74

4

Bơm ly tâm

BF05-36

TT-B39

5

Bơm trục vít

BF05-37

TT-B40

6

Cân điện tử 2 số

BF05-30

TT-B33

7

Cân điện tử 4 sô

BF05-31

TT-B34

8

Cân tạ điện tử

BF05-28

TT-B31

9

Chiết quang kế

BF05-35

TT-B38

10

Dập nút chai

BF05-07

TT-B11

11

Hệ thống rửa CIP

BF05-43

TT-B46

12

Hệ thống xử lý nước thải

BF05-77

TT-B80

13

Kính hiển vi điện tử

BF05-33

TT-B36

14

Máy chà

BF05-03

TT-B6

15

Máy chiết rót định lượng

BF05-07

TT-B10

16

Máy đóng gói hút chân không

BF05-26

TT-B29

17

Máy ép cam

BF05-14

TT-B17

18

Máy ép pho mát

BF05-42

TT-B45

19

Máy li tâm sữa PTN

BF05-39

TT-B42

20

Máy ly tâm tách bơ

BF05-29

TT-B32

21

Máy nén khí

BF05-01

TT-B4

22

Máy nghiền dạng búa

BF05-75

TT-B78

23

Máy nghiền dạng lô mài

BF05-76

TT-B79

24

Máy nghiền xé

BF05-02

TT-B5

25

Nồi 2 vỏ dạng đổ ngang

BF05-05

TT-B8

26

Nồi hơi đốt dầu

BF05-73

TT-B76

27

Nồi thanh trùng cao áp

BF05-04

TT-B7

28

Tank bảo quản sữa

BF05-23

TT-B26

29

Tank lạnh 50lit

BF05-38

TT-B41

30

Thiết bị cô đặc chân không

BF05-06

TT-B9

31

Thiết bị cô đặc màng

BF05-11

TT-B14

32

Thiết bị đo PH

BF05-32

TT-B35

33

Thiết bị đồng hóa

BF05-19

TT-B22

34

Thiết bị đường hóa , lên men

BF05-74

TT-B77

35

Thiết bị ghép mí

BF05-09

TT-B12

36

Thiết bị gia nhiệt trục vít

BF05-78

TT-B82

37

Thiết bị làm lạnh nhanh

BF05-20

TT-B23

38

Thiết bị lọc khung bản

BF05-15

TT-B18

39

Thiết bị ổn nhiệt có đảo trộn

BF05-13

TT-B16

40

Thiết bị ống lồng ống

BF05-10

TT-B13

41

Thiết bị rang sấy hồng ngoại

BF05-16

TT-B19

42

Thiết bị thanh trùng liên tục

BF05-12

TT-B15

43

Thiết bị thanh trùng sữa

BF05-18

TT-B21

44

Thung đảo trộn bơ

BF05-21

TT-B24

45

Thùng lên men pho mat

BF05-22

TT-B25

46

Tủ  sấy  lên men

BF05-78

TT-B81

47

Tủ hút âm

BF05-51

TT-B54

48

Tủ lạnh đông

BF05-24

TT-B27

49

Tủ lạnh thường

BF05-25

TT-B28

50

Tủ ổn nhiệt

BF05-27

TT-B30

51

Tủ sấy

BF05-17

TT-B20