Danh mục thiết bị phục vụ thí nghiệm các môn cơ sở ngành

 

TT

Tên tài sản cố định

Mã số TSCĐ

Địa điểm TB

1

Bể lạnh Taitec EB

BF07-C4-28

C4-401

2

Bể ổn nhiệt

BF07-C4-30

C4-401

3

Bể ổn nhiệt

BF07-C10-68

C10-108A

4

Bể ổn nhiệt baths

BF07-C4-29

C4-401

5

Bể sắc ký

BF07-C10-78

C10-108A

6

Bể siêu âm Themolyne

BF07-C4-09

C4-401

7

Bếp cách thủy

BF07-C10-72

C10-108A

8

Bộ Điện di đứng Biorad

BF07-C4-38

C4-401

9

Bộ Điện di đứng Fisher schientific

BF07-C4-37

C4-401

10

Bơm chân không Laboport

BF07-C4-13

C4-401

11

Buồng điện di ngang

BF07-C4-39

C4-401

12

Cân 10-2

BF07-C10-97

C10-108B

13

Cân điện tử 2 số

BF07-C4-57

C4-401

14

Cân kỹ thuật 10-2 C&G

BF07-C10-70

C10-108A

15

Cân satorious 10-2 TE412

BF07-C4-17

C4-401

16

Cân satorious 10-4 CP2245

BF07-C4-18

C4-401

17

Đường kế

BF07-C10-95

C10-108B

18

Effendorf Thermomixte comfort

BF07-C4-66

C4-401

19

Hệ thống khử ion labconco

BF07-C4-60

C4-401

20

Hệ thống sắc ký

 

C4-401

21

Hệ thống xử lý nước Milipore

 

C4-401

22

Kính hiển vi 1 mắt

BF07-C10-83

C10-108B

23

Kính hiển vi 1 mắt

BF07-C10-84

C10-108B

24

Kính hiển vi 2 mắt

BF07-C10-90

C10-108B

25

Kính hiển vi Nikon eclipse E800

BF07-C4-14

C4-401

26

Kính hiển vi Nikon Elipse E100

BF07-C10-86

C10-108B

27

Kính hiển vi Nikon Elipse E100

BF07-C10-87

C10-108B

28

Kính hiển vi Nikon YS100

BF07-C4-15

C4-401

29

Kính hiển vi Nikon YS100

BF07-C10-85

C10-108B

30

Kính hiển vi Nikon YS100

BF07-C10-88

C10-108B

31

Kính hiển vi Nikon YS100

BF07-C10-89

C10-108B

32

Lò vi sóng LG

BF07-C4-26

C4-401

33

Lò vi sóng LG wavedom

BF07-C10-96

C10-108B

34

Lò vi sóng sanyo 1200 W

BF07-C4-25

C4-401

35

Ly tâm liên tục TQ GL 21M

BF07-C4-56

C4-401

36

Máy cất nước 1 lần

BF07-C10-75

C10-108A

37

Máy cất nước Hamlton

BF07-C4-59

C4-401

38

Máy cất nước Trung Quốc

BF07-C4-27

C4-401

39

Máy đo PH cầm tay

BF07-C4-36

C4-402

40

Máy đo pH metler toledo

BF07-C4-35

C4-401

41

Máy hút ẩm Daiwa ST-1013M

BF07-C4-41

C4-401

42

Máy hút ẩm National

BF07-C4-40

C4-401

43

Máy khuấy từ

BF07-C10-77

C10-108A

44

Máy khuấy từ AHY

BF07-C4-32

C4-401

45

Máy khuấy từ are

BF07-C4-31

C4-401

46

Máy khuấy từ Lab companion

BF07-C4-33

C4-401

47

Máy lắc shelab

BF07-C4-20

C4-401

48

Máy làm đá porkka

BF07-C4-16

C4-401

49

Máy ly tâm ALLEGRA 64R, beckman

BF07-C4-62

C4-401

50

Máy ly tâm Heltic

BF07-C10-81

C10-108A

51

Máy ly tâm Hettich EBA 20

BF07-C4-10

C4-401

52

Máy ly tâm Sigma

BF07-C4-65

C4-401

53

Máy ly tâm Sorval Super T21

BF07-C4-63

C4-401

54

Máy ly tâm Spectrafuge

BF07-C4-11

C4-401

55

Máy PCR effenforf

BF07-C4-12

C4-401

56

Máy PCR PTC-200 Peltier Thermal Cyder

BF07-C4-67

C4-401

57

Máy sấy tóc

BF07-C10-79

C10-108A

58

Máy so màu Genesis

BF07-C10-80

C10-108A

59

Máy so màu Novacpec III

BF07-C4-58

C4-401

60

Máy soi gen

BF07-C4-55

C4-401

61

Máy tâm Biofuge pico Heracus

BF07-C4-64

C4-401

62

Máy Vottex labnet vx100

BF07-C4-34

C4-401

63

Nồi hấp áp lực

BF07-C10-94

C10-108B

64

Nồi hấp tiệt trùng Hyrayma

BF07-C4-01

C4-401

65

Nồi hấp tiệt trùng Hyrayma

BF07-C4-02

C4-401

66

Nồi hấp TQ

BF07-C4-03

C4-401

67

Quang phổ kế UV-VIS, Amersham

BF07-C4-04

C4-401

68

Thiết bị lên men 10 L Bioflo

BF07-C4-05

C4-401

69

Thiết bị lên men 2 L

 

C4-401

70

Tủ ấm

BF07-C10-92

C10-108B

71

Tủ ấm Boxun SPX-250 IC

BF07-C10-76

C10-108A

74

Tủ cấy bioclear bench Sanyo

BF07-C4-08

C4-401

75

Tủ cấy tự chế

BF07-C4-07

C4-401

76

Tủ cấy tự chế (tủ lồng chim)

BF07-C4-06

C4-401

77

Tủ hút ESCO

BF07-C4-24

C4-401

78

Tủ hút khí độc ESCO

BF07-C10-69

C10-108A

79

Tủ lạnh -20 SA

BF07-C4-44

C4-401

80

Tủ lạnh -20 towashi

BF07-C4-61

C4-401

81

Tủ lạnh -80

 

C4-401

82

Tủ lạnh Daewoo

BF07-C4-53

C4-401

83

Tủ lạnh Daewoo VR-1811

BF07-C4-50

C4-401

84

Tủ lạnh Daewoo VR-187N

BF07-C10-93

C10-108B

85

Tủ lanh frigor-20

BF07-C4-42

C4-401

86

Tủ lanh frigor-20

BF07-C4-43

C4-401

87

Tủ lạnh hitachi

BF07-C4-51

C4-401

90

Tủ lạnh Hitachi

BF07-C10-71

C10-108A

91

Tủ lạnh Sanyky

BF07-C4-49

C4-401

92

Tủ lạnh sanyo

BF07-C4-52

C4-401

93

Tủ lạnh toshiba

BF07-C4-54

C4-401

94

Tủ nuôi Heraeuc

BF07-C4-23

C4-401

95

Tủ nuôi lắc sheblab (tủ to)

BF07-C4-21

C4-401

96

Tủ nuôi lắc vision VS-8480SF

BF07-C4-19

C4-401

97

Tủ nuôi Shelab nhỏ

BF07-C4-22

C4-401

98

Tủ sấy

BF07-C4-45

C4-401

99

Tủ sấy

BF07-C10-91

C10-108B

100

Tủ sấy 0414

BF07-C10-73

C10-108A

101

Tủ sấy 1203

BF07-C10-74

C10-108A

102

Tủ sấy chân không heracus 32

BF07-C4-48

C4-401

103

Tủ sấy memmert

BF07-C4-46

C4-401

104

Tủ sấy shang hang

BF07-C4-47

C4-401