Mô hình ĐTĐH của Viện CNSH & CNTP

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tại Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội

1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Chương trinh cử nhân (4 năm): Cử nhân kỹ thuật/Cử nhân công nghệ
 • Chưong trinh kỹ sư (5 năm)

2. NGÀNH ĐÀO TẠO

* Cử nhân:
 • Cử nhân kỹ thuật sinh học
 • Cử nhân kỹ thuật thực phẩm
 • Cử nhân công nghệ thực phẩm
* Kỹ sư:
 • Kỹ thuật sinh học
 • Kỹ thuật thực phẩm, bao gồm ba chuyên ngành:
  • Công nghệ thực phẩm
  • Quản lý chất lượng
  • Quá trình và thiết bị Công nghệ thực phẩm
* Sau đại học
 • Thạc sỹ Công nghệ sinh học
 • Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm , gồm 2 chương trình :
  • Công nghệ thực phẩm và Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm
 • Tiến sỹ Công nghệ sinh học
 • Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm
 • Tiến sỹ Công nghệ sau thu hoạch

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4. MÔ TẢ CÁC NGÀNH HỌC

4.1. Ngành Kỹ thuật sinh học:

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng và đi đầu trong đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Sinh học, và hiện là đơn vị đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Sinh học duy nhất trong cả nước.

Bắt đầu tuyển sinh năm 1996, cho tới nay, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã và đang đào tạo 20 khóa kỹ sư ngành Công nghệ/ Kỹ thuật sinh học. Định hướng chú trọng chất lượng hơn số lượng, mỗi khóa đào tạo của chương trình trung bình 40-50 sinh viên, tới nay (năm 2018) đã có 18 khóa sinh viên ra trường với hơn 700 kỹ sư chuyên ngành Công nghệ/ Kỹ thuật sinh học tốt nghiệp. Các kỹ sư tốt nghiệp của chương trình được đánh giá cao và hiện đang làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, công ty hàng đầu của Việt Nam liên quan tới phát triển các sản phẩm và quá trình công nghệ cho các sản phẩm công nghệ sinh học.

Kỹ thuật sinh học là một chuyên ngành của Công nghệ sinh học, trong đó các kiến thức sinh học và kiến thức công nghệ được kết hợp trong việc tạo lập, thiết kế, và công nghệ hóa việc sản xuất các sản phẩm Công nghệ sinh học cho các ứng dụng trong y, dược, nông nghiệp, các ngành công nghiệp bao gồm nhiên liệu, hóa chất, giấy, công nghiệp thực phẩm, và công nghệ môi trường... dựa trên việc khai thác khả năng của các tác nhân sinh học tự nhiên hoặc tạo mới. Việc kết hợp hai mảng kiến thức này cho phép ứng dụng các nguyên tắc của hệ thống sống trong việc tạo sản phẩm công nghệ sinh học ở quy mô công nghiệp, mà nếu thiếu nó, không thể có nền công nghiệp công nghệ sinh học, không thể có sản phẩm Công nghệ sinh học ra đời.

Như đào tạo trong bất cứ một ngành kỹ thuật nào khác, các kỹ sư/cử nhân Kỹ thuật sinh học được đào tạo cho ứng dụng kiến thức kỹ thuật và kỹ năng giải quyết vấn đề. Điều làm nên sự khác biệt cho kỹ sư/cử nhân Kỹ thuật sinh học so với các kỹ sư chuyên ngành khác là kiến thức của họ về sự liên quan của các lĩnh vực kỹ thuật tới vật liệu sinh học hoặc sinh vật.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ thuật sinh học làm việc trong vùng giao thoa của các lý thuyết sinh học, kiến thức và kỹ năng kỹ thuật, kết nối hai mảng Khoa học sự sốngCông nghệ với nhiệm vụ “Đưa kỹ thuật vào cuộc sống” thông qua việc chuyển năng lực của các vật liệu sinh học thành các dạng sản phẩm cần cho cuộc sống con người. Khác với cử nhân Công nghệ sinh học, kỹ sư Kỹ thuật sinh học có khả năng làm chủ các công nghệ đặc thù của công nghệ sinh học, bao gồm từ làm việc với tác nhân sinh học (mức độ phân tử hoặc tế bào được tạo ra nhờ công nghệ tái tổ hợp DNA), đến mức độ thiết kế và quản trị hệ thống công nghệ và sản phẩm (thiết lập quy trình công nghệ, kiểm soát quá trình, quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm công nghệ sinh học trong suốt quá trình từ nguyên liệu tới sản phẩm cuối-GMP).

Các lĩnh vực hoạt động của Kỹ thuật sinh học bao gồm lựa chọn hoặc tạo mới tác nhân sinh học, thiết kế công nghệ và vận hành hệ thống lên men tương ứng với tác nhân sinh học lựa chọn, thiết lập công nghệ chuyển hóa nguyên liệu sinh học thành sản phẩm và thu hồi các sản phẩm này dưới các dạng sản phẩm với mức độ tinh khiết và cấu trúc hóa thành sản phẩm sinh học phục vụ các ngành công nghiệp bao gồm cả công nghệ thực phẩm như dược phẩm, vaxin, enzym, protein, nhiên liệu sinh học, hóa chất, chế phẩm sinh học, phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học, thành phần thực phẩm chức năng… và nhiều ứng dụng khác. Việc thiết kế thành công và khả năng làm chủ các quy trình công nghệ tạo sản phẩm dựa trên khai thác khả năng trao đổi chất của tác nhân sinh học, cho phép chuyển khả năng trao đổi chất của các tác nhân sinh học này thành sản phẩm, là chìa khóa cho xây dựng thành công ngành công nghiệp công nghệ sinh học, một trong các công nghiệp thống trị của thế kỷ 21.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật sinh học bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở ngành về nguyên tắc quá trình và hệ thống sống, kết hợp với khối kiến thức chuyên ngành về các lĩnh vực kỹ thuật sinh học như CN sinh học nông nghiệp, CN sinh học bảo vệ môi trường, CN sinh học dược…giúp sinh viên tiếp cận kiến thức hệ thống và ứng dụng kiến thức về nguyên tắc sự sống vào sản xuất sản phẩm sinh học.

Sinh viên được  đào tạo theo các chương trình này có khả năng:
 • Nghiên cứu phát triển kỹ thuật sản xuất các sản phẩm sinh học, thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất, quản lý công nghệ trong lĩnh vực sinh học, công nghệ môi trường, nông nghiệp, y tế…
 • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu
 • Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học

4.2. Ngành Kỹ thuật thực phẩm:

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xây dựng và đi đầu trong đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm/ Kỹ thuật thực phẩm. Bắt đầu tuyển sinh từ những ngày đầu thành lập trường (năm 1956), cho tới nay, Viện đã và đang đào tạo 62 khóa kỹ sư (tính đến năm 2018) ngành Công nghệ/Kỹ thuật thực phẩm. Định hướng chú trọng chất lượng hơn số lượng, trung bình mỗi khóa đào tạo của chương trình từ 60-80  sinh viên. Các kỹ sư tốt nghiệp của chương trình được đánh giá cao và hiện đang làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, công ty hàng đầu của Việt Nam liên quan tới phát triển các sản phẩm và quá trình công nghệ cho các sản phẩm thực phẩm.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật thực phẩm bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức khoa học thực phẩm kết hợp với khối kiến thức kỹ thuật - tự động hóa và quản trị chất lượng sản phẩm, cho phép thiết kế, phát triển và điều khiển các dây chuyền công nghệ sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm. Sinh viên có thể chọn một trong ba định hướng chuyên sâu, bao gồm:
 • Công nghệ thực phẩm;
 • Quản lý chất lượng thực phẩm;
 • Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm.
Chương trình trang bị kiến thức về các lĩnh vực Công nghệ thực phẩm bao gồm:
 • Công nghệ lên men (rượu cồn, rượu vang, bia,…);
 • Công nghệ chế biến sữa, thịt, cá, đồ hộp;
 • Công nghệ chế biến thủy hải sản;
 • Công nghệ chế biến rau, quả;
 • Công nghệ chế biến lương thực;
 • Công nghệ chè, cà phê, thuốc lá;
 • Công nghệ đường, bánh kẹo.
Sinh viên được đào tạo theo chương trình này có khả năng:
 • Nghiên cứu phát triển kỹ thuật, thiết bị sản xuất các sản phẩm thực phẩm, thiết kế, vận hành và điều khiển dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất, quản lý công nghệ và chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm;
 • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngành;
 • Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
 

5. SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Viện CNSH & CNTP luôn dẫn đầu trong trường ĐHBKHN về phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Với tỷ lệ 1/3 - 1/2 số sinh viên trong Viện tham gia NCKH hàng năm, đặc biệt sinh viên từ năm thứ 3 đã được định hướng và hướng dẫn tham gia NCKH. Sinh viên có khả năng và đam mê nghiên cứu khoa học được tham gia vào các nhóm nghiên cứu, các đề tài, dự án khoa học của Viện.

Các hướng nghiên cứu chính:
 • Khai thác các hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm;
 • Nghiên cứu enzym, enzym tái tổ hợp và kỹ thuật enzym ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy và xử lý môi trường;
 • Nghiên cứu vi khuẩn probiotic, prebiotic và ứng dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi;
 • Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản và chế biến sau thu hoạch;
 • Nâng cao chất lượng thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Phát triển kỹ thuật phân tích nhanh độc tố, vi sinh vật và dư lượng thuốc trừ sâu;
 • Sử dụng có hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm;
 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học (bioethanol, biobutanol);
 • Xử lý nước thải và chất thải hữu cơ bằng công nghệ vi sinh;
 • Nghiên cứu và phát triển các quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học, thực phẩm;
 • Nghiên cứu, tích hợp và phát triển các giải pháp tự động thông minh trong các quá trình sản xuất trong thực phẩm, nông nghiệp, phù hợp xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


6. CÁC  CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

 • Học bổng khuyến học dành cho sinh viên vượt khó và sinh viên giỏi của các công ty và cựu sinh viên/giảng viên của viện;
 • Học bổng trao đổi/đào tạo sinh viên đại học và sau đại học với các trường và doanh nghiệp đối tác;
 • Học bổng và giải thưởng dành cho sinh viên nghiên cứu khoa học;
 • Khả năng chuyển tiếp lên các chương trinh đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, tiến sỹ).

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG “MỀM”

Câu lạc bộ Sinh học-Thực phẩm (FOBIC) với khẩu hiệu “Sáng tạo giá trị vì thành viên” và câu lạc bộ tiếng Anh “Practice makes perfect” cùng với các hoạt động phong trào sinh viên rất phong phú của Liên chi Đoàn thanh niên, Liên Chi Hội, Đội Sinh viên tình nguyện của Viện là những môi trường tốt cho sinh viên phát triển các kỹ năng thực hành, thuyết trình, lập dự án, thực hành tiếng Anh và tham quan thực tế.