Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

 

Chuẩn đầu ra các quy định của chương trình đào về nội dung kiến ​​thức chuyên môn; kỹ năng thực hiện, công nghệ nhận thức và giải quyết các vấn đề; công việc mà người học có thể nhận được sau khi tốt nghiệp và các đặc điểm yêu cầu khác nhau đối với từng trình độ, ngành đào tạo.

 Xây dựng mục tiêu và ra đầu tiêu chuẩn công bố

  • Công khai với xã hội về năng lực đào tạo và điều kiện bảo đảm chất lượng của trường để: Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát; Thực hiện liên kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo cho bộ phận quản lý, giảng viên và học viên thực hiện các bài giảng trong giảng dạy và học tập; Thay đổi mới công nghệ đào tạo quản lý, thay đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá phương pháp kiểm tra đánh giá và thay đổi mới phương pháp học tập phương pháp; đồng thời, xác định nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ quản lý, giảng viên trong hoạt động giảng dạy, giảng viên giảng dạy và quản lý giúp người học nâng lên trong tập và tự học. đầu ra standard.
  • Công khai để mọi người biết được các kiến ​​thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành, một trình độ về tiêu chuẩn của năng lực nghề nghiệp, về kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng thực thi, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể nhận sau khi tốt nghiệp.
  • Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa các nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, trả lời các yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.

Standard start (CĐR) of the program Đào tạo tại Viện CNSH & CNTP

- CĐR Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm (2017)
- CĐR Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Sinh học (2017)
- CĐR Chương trình đào tạo Kỹ sư công nghệ sinh học (2017)

Ghi chú: Các chương is built in year 2017 is the program is used for sinh ra các khóa bắt đầu từ K62.
Viện CNSH & CNTP