Cơ hội học bổng

 

Sinh viên Viện CNSH-CNTP hàng năm có nhiều cơ hội nhận học bổng của Trường, của các tổ chức doanh nghiệp và các quĩ học bổng trong và ngoài nước.
a/  Học bổng khuyến học dành cho SV giỏi và SV nghèo vượt khó:
-           Học bổng của trường và khối Pháp ngữ.
-           Học bổng của các tổ chức/doanh nghiệp
-           Quỹ khuyến học của các Giảng viên, Cựu sinh viên.

b/ Học bổng của các tổ chức quốc tế:
-          Chương trình AUN-SEED Net: thạc sỹ tại Philippines, đào tạo tiến sỹ phối hợp tại Philippines   và Nhật bản.
-          Học bổng của đại sứ quán các nước Bỉ, Canada, Pháp,…
-          Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
-          Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain (MoniQA)
 
c/ Học bổng của các tổ chức quan hệ hợp tác với Viện.
-          Học bổng sinh viên năm cuối: tại Áo, và các nước Châu Âu (chương trình ASIA ERAMUS);
-          Thực tập tại Hàn Quốc (trường Postech), Đức (trường Maxplanc).
-          Học bổng Master Ajinomoto tại Nhật bản.
-          Học bổng thạc sỹ/tiến sỹ tại ĐH Kochi, Nhật bản.

d/ Học bổng của trường ĐH BKHN
-          Trường ĐH BKHN hàng năm trao nhiều phần học bổng hỗ trợ học tập, học bổng tài năng, ... cho các sinh viên có thành tích học tập tốt. Chi tiết xem tại đây