Cơ hội thực tập

 

Trong quá trình học tập tại Viện CNSH-CNTP, Sinh viên có cơ hội thực tập tại các Viện nghiên cứu, các công ty, doanh nghiệp hàng đầu trong nước về lĩnh vực Sinh học và Thực phẩm. Đặc biệt, sinh viên có rất nhiều cơ hội đi thực tập tại các trường Đại học, các Viện nghiên cứu là đối tác của Viện trên Thế giới
Các đối tác trong nước:
-   Tại các Viện nghên cứu: Viện nghiên cứu: Viên Công nghiệp Thực phẩm, Viện Cơ điện và Công nghệ Sau thu hoạch, Viện Công nghệ sinh học- Viện khoa học Việt nam, Viện di truyền nông nghiệp Việt nam…
-    Tại các nhà máy thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm về sản xuất vacxin, dược phẩm, bia, rượu, bánh, kẹo, đường, chế biến lương thực, rau quả đồ hộp, cà phê, thuốc lá, chế biến sữa, thịt, cá, xử lý nước thải, rác thải hữu cơ…
-    Tại các nhà máy thực phẩm có dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại, mức độ Tự động hóa cao. Các xưởng thực tập, thiết kế cơ khí, hệ thống lạnh cho các dây chuyền sản xuất.
 
Các đối tác quốc tế:
-     Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)- Úc
-     University of Natural Resources and Applied Life Sciences of Vienna (BOKU)- Áo
-     Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)- Pháp
-     Ecole Supérieur d’Ingénieur de Luminy (ESIL) - Pháp
-     Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement (AgroSup Dijon)- Pháp
-     Gifu University- Nhật bản
-     Kochi University- Nhật bản
-     Niigata University- Nhật bản
-     Asian Institute of Technology (AIT) - Thái Lan
-     Cassava and Starch Technology Research Unit (CSTRU), BIOTEC - Kasetsart University - Thái Lan
-     North Carolina State University- Hoa kỳ