Liên hệ

 

Bộ môn Công nghệ sinh học 

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phòng: 208-C4

Điện thoại: +84-4 3868 2453           

Fax: +84-4 3868 2470