Các hướng nghiên cứu

 

Hiện nay, các đề tài, dự án nghiên cứu của Bộ môn Vi sinh - Hóa sinh - Sinh học phân tử tập trung vào các hướng nghiên cứu chính sau:
  • Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất thực phẩm chức năng: nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng một số sản phẩm thực phẩm chức năng đã được nghiên cứu như thực phẩm chức năng cho người bị cao huyết áp và thực phẩm chức năng cho người bị tiểu đường.
  • Ứng dụng công nghệ vi sinh trong thủy sản: tạo ra chế phẩm sinh học để giải quyết vấn đề về nghành nuôi trồng thủy sản: sản xuất thức ăn cho thủy sản có bổ sung vi khuẩn probiotic, làm sạch môi trường nuôi thủy sản.
  • Công nghệ enzym: tập trung chủ yếu vào việc thu nhận, tách, tinh chế, ổn định chế phẩm enzym và khai thác khả năng ứng dụng của các enzym có nguồn gốc tự nhiên, tái tổ hợp hay enzym cố định. Các enzym đã và đang được nghiên cứu bao gồm tyrosinase, beta-glucosidase, laccase, mannanase, cellulase, lignin peroxidase, xylanase, xylitol dehydrogenase, catalase, collagenase, pectinase…
  • Công nghệ xử lí môi trường: ứng dụng vi sinh vật để xử lí nước hồ bị ô nhiễm, xử lí nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề, xử lí rác thải. Bên cạnh mảng thiết bị cũng được tạp trung phát triển như máy sục khí cao tầng và hệ thống bể xử lý tích hợp đa chức năng nhằm giảm thiểu năng lượng tiêu hao cho qui trình xử lí.
  • Phát triển các phương pháp phân tích nhanh dựa trên các kỹ thuật sinh học phân tử và miễn dịch cho phát triển các phương pháp phân tích nhanh các vi sinh vật gây bệnh, độc tố trong các lĩnh vực y học, thực phẩm, chăn nuôi.
  • Công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học: mục tiêu của hướng nghiên cứu nhằm phát triển các công nghệ sản xuất các nhiên liệu thay thế, đặc biệt là cồn sinh học, từ các nguồn phụ phẩm nông nghiệp và tảo.