Danh sách sản phẩm

Máy đóng túi chân không

Kí hiệu :

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Hệ thông CIP

Kí hiệu :

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Tủ lạnh đông

Kí hiệu : TA510D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Tủ lạnh thường

Kí hiệu : TA511D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Bơm pittong có xe đẩy

Kí hiệu : TA38D NT

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn ngọc Viễn

Chi tiết

Bơm trục vít có xe đẩy

Kí hiệu : TA39D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Máy nén khí

Kí hiệu : EC200

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết

Nồi hơi

Kí hiệu : NH103

Nơi sản xuất : Việt Nam

Người quản lý : Nguyễn Ngọc Viễn

Chi tiết